ZAJĘCIA POZALEKCYJNE I POZASZKOLNE

 

                  (zestawienie bibliograficzne  w wyborze za lata 2000 - 2008

                 na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Płońsku)

 

               WYDAWNICTWA ZWARTE:

1.      Arciszewska-Binnebesel Alina, Arteterapia : szczęśliwy świat tworzenia. Toruń 2003

2.      Franczyk Anna, Krajewska Katarzyna, Propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kraków 2005

3.      Hauk Diemut,  Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą : poradnik do treningu mediacji. Kielce 2002

4.      Jóźwiak Danuta, Szymonek Renata, Baw się i ucz z nami : scenariusze zajęć dramowych dla szkoły podstawowej. Kielce 2000

5.      Jąder Mariola, Techniki plastyczne rozwijające wyobraźnię. Kraków 2005

6.      Diagnostyczna i terapeutyczna funkcja biblioteki szkolnej.  Materiały z konferencji. Wrocław, 25-26 września2003 r. Red. Stefan Kubow. Wrocław 2003

8.      Kaniak-Urban  Christie, Każde dziecko ma swoje mocne strony. Kielce 2002

9.      Kappert  Detlef, Tańcząc z dziećmi : improwizacja taneczna - symbolika ciała - socjoterapia. Warszawa 2005

10.  Kunz Ina, Wiosna, lato, jesień, zima : zabawy i pomysły prac ręcznych dla dzieci. Kielce 2003

11.  Kuźmińska Olga, Taniec w teorii i praktyce. Poznań 2002

12.  Rojewska Jolanta, Grupa bawi się i pracuje : zbiór grupowych gier i ćwiczeń psychologicznych. Wałbrzych 2000

13.  Sieczczyńska Danuta, Praca w świetlicy z elementami socjoterapii dla uczniów szkoły podstawowej (program, plan zajęć, przykłady zajęć). Płock 2005

 

           WYDAWNICTWA CIĄGŁE:

1.      Dąbrowska Berenika, Paralotniarstwo - sport dla wszystkich. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2008, nr 8

2.      Dybczyńska Joanna, Terapia przez teatr. Polonistyka 2008, nr 5

3.      Litwiniuk Piotr, Instruktor windsurfingu – próba określenia podstawowych kompetencji. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2008, nr 6

4.      Król-Zielińska Magdalena, Cele i zadania oraz organizacja zajęć pozalekcyjnych w ogólnodostępnych strefach rekreacji dziecięcej w Poznaniu. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2008, nr 1

5.      Stefaniak Monika, Śleboda Renata, Na koniu do sprawności – zdrowotne walory hipoterapii. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2008, nr 7