W swej działalności Biblioteka Pedagogiczna w Płońsku uwzględnia kierunki polityki oświatowej państwa. Dotychczasowa oferta opierająca się na działalności zespołów samokształceniowych została przekształcona w sieć współpracy i samokształcenia dla bibliotekarzy szkolnych. Kontynuowany jest również cykl zajęć artystycznych  „Nauczyciele-nauczycielom”. Staramy się efektywnie wspomagać rozwój szkół  i placówek w realizacji zadań wychowawczych i dydaktycznych. Uzupełnieniem oferty dla nauczycieli są zajęcia dla uczniów -  edukacyjne, z elementami biblioterapii oraz na temat wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej, prowadzone zarówno w bibliotece, jak i w szkołach (zakładki  Zajęcia edukacyjne dla uczniów, Biblioterapia).

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ DLA NAUCZYCIELI

w roku szkolnym 2018/2019

 

l.p.

Temat

Termin

Prowadzący

 

1.

 

Wystawa „Polonia Restituta – Polskie drogi do niepodległości” w Muzeum Romantyzmu  w Opinogórze – wyjazd edukacyjny

 

 

21.09.2018

g. 16.00

 

E. Stolpa

 

2.

 

Spotkanie organizacyjne sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy

 

 

09.2018

 

R. Grabowska

 

3.

 

„Jak przygotować niepowtarzalne ozdoby bożonarodzeniowe – bank pomysłów” – warsztaty plastyczne

Sieć współpracy (tematyka po ustaleniu z uczestnikami sieci)

 

 

11..2018

 

M. Komor

BP Ciechanów

 

4.

 

„Otwarte zasoby informacyjne: Integro, Libra, Academica, Polona”

 

Sieć współpracy  (tematyka po ustaleniu  z uczestnikami sieci)

 

 

02.2019

 

E. Stolpa

 

5.

 

„Bibliotekarz doradcą zawodowym”

Sieć współpracy  (tematyka po ustaleniu z  uczestnikami sieci)

 

 

03.2019

 

G. Szymańska

PPP Płońsk

 

6.

 

„Czytanie wrażeniowe – innowacyjny model czytanie dzieciom tekstów literackich”

 

Sieć współpracy  (tematyka po ustaleniu z uczestnikami sieci)

 

 

 

04.2019

 

J. Nagiel

BP Ciechanów

 

7.

 

„Kreatywny bibliotekarz” – spotkanie nauczycieli bibliotekarzy w Tygodniu Bibliotek

 

 

 

05.2019

 

R. Grabowska

 

8.

 

Spotkanie podsumowujące działalność sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy

 

 

05.2017

 

R. Grabowska

 

Relację z odbytych spotkań można znaleźć w zakładce Wydarzenia