Ważne informacje!

Uwaga!

wakacje1

Gry w bibliotece !

grystr

ACADEMICA w Bibliotece Pedagogicznej w Płońsku

      

 

Biblioteka Pedagogiczna w Płońsku zwiększając zakres świadczonych usług, przystąpiła do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA.

CWPN ACADEMICA oferuje zasoby Biblioteki Narodowej w postaci cyfrowej.

ACADEMICA to bezpłatna cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna publikacji, książek i czasopism naukowych.

Terminal dostępowy znajduje się  w Bibliotece Pedagogicznej w Płońsku,ul. Warszawska 7. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą bezpłatnie korzystać z Academici w celu założenia indywidualnego konta wypożyczeń.

Szczegóły dotyczące projektu: www.academica.edu.pl

 

Biblioteka zaprasza

Zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na lekcję

„E-biblioteka wyzwaniem dla początkującego użytkownika”

Lekcja prowadzona jest w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej. Zainteresowanych nauczycieli prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny.

Więcej ofert lekcji : http://www.bpplonsk.edu.pl/index.php/dzialalnosc/zajecia-edukacyjne-dla-uczniow

Uwaga!

muzeumnastrone

Muzeum Historii Polski zwraca się z prośbą o przekazywanie do tworzonej kolekcji fotografii, dokumentów, listów, przedmiotów codziennego użytku i wszelkich innych pamiątek przeszłości. Szczególne znaczenie mają przedmioty zwiazane z polską drogą do niepodległości.

Więcej informacji na stronie www.muzhp.pl

 

Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli powiatu płońskiego jest formą wspomagania, którą Biblioteka Pedagogiczna w Płońsku zainicjowała w 2015 roku. Działalność sieci w roku szkolnym 2018/19 skierowana jest do nauczycieli bibliotekarzy i koncentruje się wokół zagadnień dotyczących "Biblioteki szkolnej w dobie reformy oświatowej".

Sieć współpracy i samokształcenia dla bibliotekarzy

Na podstawie diagnozy potrzeb przeprowadzonej wśród uczestników sieci dla bibliotekarzy wyodrębniono obszar, na których skupimy się w bieżącym roku szkolnym. Nasze działania będą dotyczyć biblioteki szkolnej w dobie reformy oświatowej. Uczestnicy sieci mogą liczyć na pomoc w rozwiązywaniu problemów, dostęp do aktualnych informacji i materiałów wzbogacających warsztat pracy.

 

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe na platformie Moodle

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe  Pierwsza pomoc obowiązkiem każdego z nas. Kurs przeznaczony jest dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Przypomina i utrwala prawidłowe postępowanie w niesieniu pomocy poszkodowanym w wyniku różnych niebezpiecznych sytuacji dnia codziennego.

Kurs jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych.

Bezpłatny dostęp do czytelni IBUK LIBRA

Poszerzając ofertę skierowaną do czytelników, Biblioteka Pedagogiczna oferuje dostęp do 1130 tytułów książek wielu dziedzin wiedzy w czytelni IBUK LIBRA.

 Serwis udostępnia publikacje w wersji elektronicznej, a dzięki aplikacji myIBUK umożliwia również robienie notatek w książce, zaznaczanie fragmentów tekstu, wyszukiwanie w tekstach słów i fraz, eksport notatek.

 Korzystanie z książek z czytelni IBUK LIBRA jest możliwe na komputerach w placówkach Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie i jej 4 Fili: w Mławie, Płońsku, Pułtusku i Żurominie oraz na komputerach domowych, tabletach i telefonach czytelników. Oferujemy bezpłatny dostęp do serwisu do 23 listopada 2016 r.  

Zapraszamy do Biblioteki po odbiór nowych kodów niezbędnych do samodzielnej, jednorazowej rejestracji i bezpłatnego korzystania z platformy poza biblioteką. Jednocześnie informujemy, że kody otrzymane w roku ubiegłym tracą ważność 23.11.2015r.

Serwis znajduje się pod adresem http://libra.ibuk.pl

Zewnętrzne szkolenia i konferencje dla placówek oświatowych - czerwiec 2019 r.

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

 • „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej” (Kurs e-learningowy)

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistów szkolnych zajmujących się problematyką wychowania i profilaktyki.

Rekrutacja jest możliwa do 5.06.2019 r.

 • Szkolenie DELFORT: Praca metodą projektu na przykładzie muzyki (warsztat)

Szkolenie adresujemy do czynnych zawodowo nauczycieli języka niemieckiego drugiego i trzeciego etapu edukacji pracujący w placówkach systemu edukacji

08-06-2019 dostępny termin

 • Szkolenie DELFORT: Praca projektowa – treści realioznawcze ze świata współczesnej młodzieży niemieckiej (warsztat)

01.06.2019 r.

 • Szkolenie DELFORT: Realioznawstwo na lekcjach języka niemieckiego – w Internecie i za pomocą Internetu (warsztat)

Szkolenie adresujemy do czynnych zawodowo nauczyciele języka niemieckiego pracujących                      w placówkach systemu edukacji (oferta nie dotyczy lektorów i nauczycieli akademickich)

10.06.2019 r.

 • Szkolenie „Edukacja zdrowotna w szkole” (szkolenie)

szkolenie adresujemy do specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli zajmujących się tematyką edukacji zdrowotnej w szkole

03-06-2019 - 04-06-2019

 • Podejście zadaniowe i inne strategie na lekcjach języka francuskiego

(wykład i warsztat)

07-06-2019 - 08-06-2019

 • Rozwijanie kompetencji cyfrowych. Wykorzystanie e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się (kurs e-learningowy)

Termin szkolenia (1.07-30.09.2019) - zaświadczenie otrzymasz w październiku

Termin szkolenia (1.05-30.06.2019) - zaświadczenie otrzymasz w lipcu

 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Warszawie

 • Ogólnopolska Konferencja SBP "Młody dorosły w bibliotece - wyzwania, szanse, inspiracje", 11-12 czerwca 2019 r., Warszawa

 

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie

 • Metodyka pracy instruktora - animatora kultury (kurs doskonalący)

11-06-2019, 12-06-2019, 13-06-2019, 14-06-2019

 • Wdrażanie nowej podstawy programowej z biologii, chemii, fizyki, geografii w szkołach ponadpodstawowych (warsztaty metodyczne)

05-06-2019 r.

 • Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska. Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce (seminarium)

06-06-2019 r.

Godziny otwarcia:
od pon.- pt. 8:00-17:00 
w soboty 8:00-13:00