Ważne informacje!

Dla nauczycieli

„Vademecum nauczyciela – wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej” – publikacja ORE już dostępna w naszych zbiorach. Zapraszamy nauczycieli!  

nastrone

Gry w bibliotece !

grystr

ACADEMICA w Bibliotece Pedagogicznej w Płońsku

      

 

Biblioteka Pedagogiczna w Płońsku zwiększając zakres świadczonych usług, przystąpiła do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA.

CWPN ACADEMICA oferuje zasoby Biblioteki Narodowej w postaci cyfrowej.

ACADEMICA to bezpłatna cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna publikacji, książek i czasopism naukowych.

Terminal dostępowy znajduje się  w Bibliotece Pedagogicznej w Płońsku,ul. Warszawska 7. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą bezpłatnie korzystać z Academici w celu założenia indywidualnego konta wypożyczeń.

Szczegóły dotyczące projektu: www.academica.edu.pl

 

Biblioteka zaprasza

Zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na lekcję

„E-biblioteka wyzwaniem dla początkującego użytkownika”

Lekcja prowadzona jest w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej. Zainteresowanych nauczycieli prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny.

Więcej ofert lekcji : http://www.bpplonsk.edu.pl/index.php/dzialalnosc/zajecia-edukacyjne-dla-uczniow

Uwaga!

muzeumnastrone

Muzeum Historii Polski zwraca się z prośbą o przekazywanie do tworzonej kolekcji fotografii, dokumentów, listów, przedmiotów codziennego użytku i wszelkich innych pamiątek przeszłości. Szczególne znaczenie mają przedmioty zwiazane z polską drogą do niepodległości.

Więcej informacji na stronie www.muzhp.pl

 

Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli powiatu płońskiego jest formą wspomagania, którą Biblioteka Pedagogiczna w Płońsku zainicjowała w 2015 roku. Działalność sieci w roku szkolnym 2019/20 skierowana jest do nauczycieli bibliotekarzy i koncentruje się wokół zagadnień dotyczących "Biblioteki szkolne w dobie reformy oświaty".

Sieć współpracy i samokształcenia dla bibliotekarzy

Na podstawie diagnozy potrzeb przeprowadzonej wśród uczestników sieci dla bibliotekarzy wyodrębniono obszar, na których skupimy się w bieżącym roku szkolnym. Nasze działania będą dotyczyć biblioteki szkolnej w dobie reformy oświatowej. Uczestnicy sieci mogą liczyć na pomoc w rozwiązywaniu problemów, dostęp do aktualnych informacji i materiałów wzbogacających warsztat pracy.

 

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe na platformie Moodle

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe  Pierwsza pomoc obowiązkiem każdego z nas. Kurs przeznaczony jest dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Przypomina i utrwala prawidłowe postępowanie w niesieniu pomocy poszkodowanym w wyniku różnych niebezpiecznych sytuacji dnia codziennego.

Kurs jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych.

Bezpłatny dostęp do czytelni IBUK LIBRA

Poszerzając ofertę skierowaną do czytelników, Biblioteka Pedagogiczna oferuje dostęp do 1130 tytułów książek wielu dziedzin wiedzy w czytelni IBUK LIBRA.

 Serwis udostępnia publikacje w wersji elektronicznej, a dzięki aplikacji myIBUK umożliwia również robienie notatek w książce, zaznaczanie fragmentów tekstu, wyszukiwanie w tekstach słów i fraz, eksport notatek.

 Korzystanie z książek z czytelni IBUK LIBRA jest możliwe na komputerach w placówkach Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie i jej 4 Fili: w Mławie, Płońsku, Pułtusku i Żurominie oraz na komputerach domowych, tabletach i telefonach czytelników. Oferujemy bezpłatny dostęp do serwisu do 23 listopada 2016 r.  

Zapraszamy do Biblioteki po odbiór nowych kodów niezbędnych do samodzielnej, jednorazowej rejestracji i bezpłatnego korzystania z platformy poza biblioteką. Jednocześnie informujemy, że kody otrzymane w roku ubiegłym tracą ważność 23.11.2015r.

Serwis znajduje się pod adresem http://libra.ibuk.pl

Zewnętrzne szkolenia i konferencje dla placówek oświatowych - listopad 2019 r.

UCZEŃ Z PROBLEMAMI EMOCJONALNYMI

Rodzaj: warsztaty metodyczne
Adresaci: rady pedagogiczne szkół i placówek Rekrutacja: zgłoszenia szkół i placówek

Komponenty (moduły)

 1. Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży.
  2. Uczeń z zaburzeniami lękowymi.
  3. Organizacja wsparcia – praktyczne rozwiązania.
  Miejsce realizacji: MSCDN w Ciechanowie

kontakt: http://mscdn.pl/mscdn2018/pl/ciechanow/
termin: 28.11.2019 r.

ZROZUMIEĆ AUTYZM – DYLEMATY EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ, PRAKTYCZNE ASPEKTY TERAPII

Rodzaj: konferencja

Adresaci: nauczyciele i specjaliści z przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, integracyjnych oraz z placówek kształcenia specjalnego, rodzice dzieci z autyzmem

Komponenty (moduły)

 1. Uczeń ze spektrum autyzmu w edukacji włączającej.
  2. Zaburzenia przetwarzania bodźców sensorycznych jako źródło trudności adaptacyjnych u uczniów z autyzmem.
  3. Uczeń z autyzmem w procesie edukacji.
  Miejsce realizacji: Zespół Placówek Oświatowych w Winnicy

Kontakt: http://mscdn.pl/mscdn2018/pl/ciechanow/
termin: 07.11.2019 r. 

EWALUACJA W SZKOLE/PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

Rodzaj: kurs doskonalący

Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele, rady pedagogiczne

Komponenty (moduły)          

 1. Podstawy prawne ewaluacji wewnętrznej w szkole/placówce oświatowej
 2. Planowanie i projektowanie ewaluacji
 3. Zasady tworzenia narzędzi badawczych
 4. Organizacja badań pedagogicznych
 5. Analiza i opracowanie wyników badań ewaluacyjnych
 6. Podsumowanie ewaluacji

Miejsce realizacji: MSCDN Wydział w Warszawie

Kontak: http://mscdn.pl/mscdn2018/pl/warszawa/

termin: 05-11-2019 r.

ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM

termin od 04.11.2019 r. do 04.02.2020 r.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning.

Koordynator szkolenia: Izabela Włodarczyk

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

https://spe.edu.pl/zarzadzanie-dziedzictwem-kulturowym-izabela/

MNEMOTECHNICZNY TRENING ORTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ I ADHD

Termin: 21 października 2019 r. Szczegółowe informacje i program szkoleń oraz formularz zgłoszeniowy online dostępne są na stronie www.cwro.edu.plTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. fax.: 22 847- 95-42/41

AUTYZM, ZESPÓŁ ASPERGERA. PRACA Z DZIECKIEM Z CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU W OPARCIU O TECHNIKI BEHAWIORALNE. ROZWIĄZANIA EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE. SZKOLENIE I STOPNIA.

Termin: 26-27 października 2019 r. Szczegółowe informacje i program szkoleń oraz formularz zgłoszeniowy online dostępne są na stronie www.cwro.edu.plTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. fax.: 22 847- 95-42/41

TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

Termin: 27 października 2019 r. Szczegółowe informacje i program szkoleń oraz formularz zgłoszeniowy online dostępne są na stronie www.cwro.edu.plTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. fax.: 22 847- 95-42/41

 

Godziny otwarcia:
od pon.- pt. 8:00-17:00 
w soboty 8:00-13:00