| Strona Główna

Ważne informacje!

Uwaga!

W okresie wakacji

(24.06.2017 r. – 02.09.2017 r.)

Biblioteka Pedagogiczna czynna :

poniedziałek-piątek  - 8.00-15.00

sobota - nieczynna

Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli powiatu płońskiego jest formą wspomagania, którą Biblioteka Pedagogiczna w Płońsku zainicjowała w ubiegłym roku szkolnym. Działalność sieci skierowana była do nauczycieli bibliotekarzy i koncentrowała się wokół dwóch obszarów : ewidencji darmowych podręczników oraz realizacji projektu „Książki naszych marzeń”. Rok szkolny 2016/2017 przyniósł nowe wyzwania i obowiązki. Podjęliśmy się kontynuacji koordynowania sieci współpracy dla nauczycieli bibliotekarzy, ale też dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych wszystkich typów.

Sieć współpracy i samokształcenia dla bibliotekarzy

Na podstawie diagnozy potrzeb przeprowadzonej wśród uczestników sieci dla bibliotekarzy wyodrębniono obszary, na których skupimy się w bieżącym roku szkolnym. Nasze działania będą dotyczyć upowszechniania czytelnictwa i rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży a także przystąpienia szkół do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Zaplanowano m.in. spotkania poświęcone nowatorskim formom pracy z tekstem literackim a także sposobom rozwijania zainteresowań czytelniczych. Uczestnicy sieci mogą liczyć na pomoc w rozwiązywaniu problemów, dostęp do aktualnych informacji i materiałów wzbogacających warsztat pracy.

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli pracujących z uczniem autystycznym

Tematem sieci współpracy skierowanej do nauczycieli jest „Praca z uczniem ze spektrum autyzmu i zaburzeniami pokrewnymi w szkole ogólnodostępnej”. Podjęliśmy się pracy w tym obszarze we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Celem sieci jest wsparcie metodyczne i merytoryczne nauczycieli szkół ogólnodostępnych pracujących z dziećmi z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, wzajemne uczenie się poprzez wymianę doświadczeń, nawiązywanie kontaktów, wspólne rozwiązywanie problemów oraz dzielenie się pomysłami. Uczestnicy sieci mają możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia ekspertów zewnętrznych oraz obserwowania zajęć w SOSW w Płońsku.

Bezpłatny dostęp do czytelni IBUK LIBRA

Poszerzając ofertę skierowaną do czytelników, Biblioteka Pedagogiczna oferuje dostęp do 1130 tytułów książek wielu dziedzin wiedzy w czytelni IBUK LIBRA.

 Serwis udostępnia publikacje w wersji elektronicznej, a dzięki aplikacji myIBUK umożliwia również robienie notatek w książce, zaznaczanie fragmentów tekstu, wyszukiwanie w tekstach słów i fraz, eksport notatek.

 Korzystanie z książek z czytelni IBUK LIBRA jest możliwe na komputerach w placówkach Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie i jej 4 Fili: w Mławie, Płońsku, Pułtusku i Żurominie oraz na komputerach domowych, tabletach i telefonach czytelników. Oferujemy bezpłatny dostęp do serwisu do 23 listopada 2016 r.  

Zapraszamy do Biblioteki po odbiór nowych kodów niezbędnych do samodzielnej, jednorazowej rejestracji i bezpłatnego korzystania z platformy poza biblioteką. Jednocześnie informujemy, że kody otrzymane w roku ubiegłym tracą ważność 23.11.2015r.

Serwis znajduje się pod adresem http://libra.ibuk.pl

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe na platformie Moodle

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe  Pierwsza pomoc obowiązkiem każdego z nas. Kurs przeznaczony jest dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Przypomina i utrwala prawidłowe postępowanie w niesieniu pomocy poszkodowanym w wyniku różnych niebezpiecznych sytuacji dnia codziennego.

Kurs jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych.

Zewnętrzne szkolenia dla placówek oświatowych - czerwiec 2017 r.

Oferta MSCDN w Ciechanowie

 • Przygotowanie do wdrażania nowej podstawy programowej z przedmiotu muzyka w szkole podstawowej od 2017 r. 
  Konferencja. Realizacja priorytetu polityki oświatowej państwa (12.06.2017 r.)
 • Program wychowawczo profilaktyczny szkoły a wychowanie ku wartościom 
  wrażanie nowej podstawy programowej (05.06.2017 r.)
 • Wolontariat jako forma kształtowania postaw i promowania wartości 
  wdrażanie nowej podstawy programowej (09.06.2017r.)

http://ciechanow.mscdn.pl/katalog-szkolen

                                                                                                                                                                                                   Oferta ORE w Warszawie

 • Jak wspomagać szkoły w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów? Szkolenie
 • Dialog motywujący jako efektywna metoda wspomagania zmiany w praktyce wychowawczej warsztaty
 • Techniki aktywizujące z wykorzystaniem materiałów autentycznych w nauczaniu języka hiszpańskiego – teksty literackie na różnych poziomach znajomości języka szkolenie
 • Praca metodą projektu na przykładzie muzyki szkolenie DELFORT

https://szkolenia.ore.edu.pl/Szkolenia

Oferta OEiiZK w Warszawie

 • Zaprezentuj się w PREZI (08.06.2017 r.)
 • Aplikacje edukacyjne dla chemików (08.06.2017 r.)
 • Geograficzne Systemy Informacyjne w nowej podstawie programowej (26.06.2017 r.)
 • Narzędzia chmury w nauczaniu geografii z nową podstawą programową w szkole podstawowej (29.06.2017 r.)

https://www.oeiizk.waw.pl/kursy/

   III Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania Fizycznego

09.06.2017 Warszawa

http://kongres-wf.pl

   Oferta MSCDN w Warszawie

 • Wychowanie fizyczne w nowej podstawie programowej dla szkoły podstawowej

Warsztaty metodyczne (14.06.2017 r.)

 • Przygotowanie do wdrażania nowej podstawy programowej z przedmiotu plastyka w szkole podstawowej od 2017 r. konferencja (07.06.2017 r.)
 • Funkcjonowanie ucznia niepełnosprawnego w szkole - zmiany programowe

Warsztaty metodyczne (08.06.2017 r.)

http://warszawa.mscdn.pl/katalog-szkolen

 • Wejście do biblioteki
  Wejście do biblioteki

  Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie filia w Płońsku, ul. Warszawska 7, 09-100 Płońsk. Zapraszamy!!!

 • Katalog online zbiorów biblioteki
  Katalog online zbiorów biblioteki

  Wyszukiwanie, zamawianie, rezerwacja zbiorów biblioteki!

 • Platforma elearningowa moodle

  Zapraszamy do udziału w naszych kursach! 

Godziny otwarcia:
od pon.- pt. 8:00-17:00 
w soboty 8:00-13:00