Ważne informacje!

Dla nauczycieli

„Vademecum nauczyciela – wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej” – publikacja ORE już dostępna w naszych zbiorach. Zapraszamy nauczycieli!  

nastrone

Gry w bibliotece !

grystr

ACADEMICA w Bibliotece Pedagogicznej w Płońsku

      

 

Biblioteka Pedagogiczna w Płońsku zwiększając zakres świadczonych usług, przystąpiła do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA.

CWPN ACADEMICA oferuje zasoby Biblioteki Narodowej w postaci cyfrowej.

ACADEMICA to bezpłatna cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna publikacji, książek i czasopism naukowych.

Terminal dostępowy znajduje się  w Bibliotece Pedagogicznej w Płońsku,ul. Warszawska 7. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą bezpłatnie korzystać z Academici w celu założenia indywidualnego konta wypożyczeń.

Szczegóły dotyczące projektu: www.academica.edu.pl

 

Biblioteka zaprasza

Zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na lekcję

„E-biblioteka wyzwaniem dla początkującego użytkownika”

Lekcja prowadzona jest w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej. Zainteresowanych nauczycieli prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny.

Więcej ofert lekcji : http://www.bpplonsk.edu.pl/index.php/dzialalnosc/zajecia-edukacyjne-dla-uczniow

Uwaga!

muzeumnastrone

Muzeum Historii Polski zwraca się z prośbą o przekazywanie do tworzonej kolekcji fotografii, dokumentów, listów, przedmiotów codziennego użytku i wszelkich innych pamiątek przeszłości. Szczególne znaczenie mają przedmioty zwiazane z polską drogą do niepodległości.

Więcej informacji na stronie www.muzhp.pl

 

Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli powiatu płońskiego jest formą wspomagania, którą Biblioteka Pedagogiczna w Płońsku zainicjowała w 2015 roku. Działalność sieci w roku szkolnym 2018/19 skierowana jest do nauczycieli bibliotekarzy i koncentruje się wokół zagadnień dotyczących "Biblioteki szkolnej w dobie reformy oświatowej".

Sieć współpracy i samokształcenia dla bibliotekarzy

Na podstawie diagnozy potrzeb przeprowadzonej wśród uczestników sieci dla bibliotekarzy wyodrębniono obszar, na których skupimy się w bieżącym roku szkolnym. Nasze działania będą dotyczyć biblioteki szkolnej w dobie reformy oświatowej. Uczestnicy sieci mogą liczyć na pomoc w rozwiązywaniu problemów, dostęp do aktualnych informacji i materiałów wzbogacających warsztat pracy.

 

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe na platformie Moodle

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe  Pierwsza pomoc obowiązkiem każdego z nas. Kurs przeznaczony jest dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Przypomina i utrwala prawidłowe postępowanie w niesieniu pomocy poszkodowanym w wyniku różnych niebezpiecznych sytuacji dnia codziennego.

Kurs jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych.

Bezpłatny dostęp do czytelni IBUK LIBRA

Poszerzając ofertę skierowaną do czytelników, Biblioteka Pedagogiczna oferuje dostęp do 1130 tytułów książek wielu dziedzin wiedzy w czytelni IBUK LIBRA.

 Serwis udostępnia publikacje w wersji elektronicznej, a dzięki aplikacji myIBUK umożliwia również robienie notatek w książce, zaznaczanie fragmentów tekstu, wyszukiwanie w tekstach słów i fraz, eksport notatek.

 Korzystanie z książek z czytelni IBUK LIBRA jest możliwe na komputerach w placówkach Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie i jej 4 Fili: w Mławie, Płońsku, Pułtusku i Żurominie oraz na komputerach domowych, tabletach i telefonach czytelników. Oferujemy bezpłatny dostęp do serwisu do 23 listopada 2016 r.  

Zapraszamy do Biblioteki po odbiór nowych kodów niezbędnych do samodzielnej, jednorazowej rejestracji i bezpłatnego korzystania z platformy poza biblioteką. Jednocześnie informujemy, że kody otrzymane w roku ubiegłym tracą ważność 23.11.2015r.

Serwis znajduje się pod adresem http://libra.ibuk.pl

Zewnętrzne szkolenia i konferencje dla placówek oświatowych - październik 2019 r.

Zewnętrzne szkolenia i konferencje dla placówek oświatowych - wrzesień 2019 r.

 

Biblioteka Narodowa zaprasza na szkolenie pt. „Kontrola mikrobiologiczna zbiorów bibliotecznych i archiwalnych”
termin: 10.10.2019 r., czas trwania 8 godz.
koszt: 190 zł + 23% Vat
zapisy on-line
szczegółowe informacje na 
https://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/szkolenia-dla-bibliotekarzy/oferta-szkoleniowa/kontrola-mikrobiologiczna-zbiorow-bibliotecznych-i-archiwalnych/

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów (OEIiZK) zaprasza na szkolenia
(szkolenia są bezpłatne dla nauczycieli województwa mazowieckiego):
* Bezpłatny Office 365, część I – wprowadzenie
termin: 08.10.2019
miejsce: Warszawa, ul. Nowogrodzka 73
czas trwania: 5 godz. stacjonarnych (9:00 – 13.00)
Szczegółowe informacje: https://pos.oeiizk.waw.pl/training/view?code=WOE1-4

* WebQuest – jak to łatwo powiedzieć … i zrobić! (Projekt internetowy)
termin: 09.10.2019 - 19.11.2019
czas trwania: 40 godz. on-line
Szczegółowe informacje: https://pos.oeiizk.waw.pl/training/view?code=WEBQ-1

Interaktywna nauka z aplikacjami mobilnymi
termin: 07.10.2019 - 14.10.2019
czas trwania: 3 godz. stacjonarnych + 3 godz. online

Uwaga: Zajęcia stacjonarne planowane są w formie spaceru w centrum Warszawy w dn. 10.10.2019 r.
Tablet w edukacji – zaczynamy
termin: 15.10.2019 r.
miejsce: Warszawa, ul. Nowogrodzka 73
czas trwania: 5 godz. stacjonarnych (15:45 - 19:45)
Szczegółowe informacje: https://pos.oeiizk.waw.pl/training/view?code=IBE1-1

* Tablica interaktywna SMART Board na lekcji
termin: 22.10.2019 r. lub 29.10.2019 r.
miejsce: Warszawa, ul. Nowogrodzka 73
czas trwania: 5 godz. stacjonarnych (15:45 - 19:45)
Szczegółowe informacje: https://pos.oeiizk.waw.pl/training/view?code=WTSB-2

* Jak zaangażować uczniów używając tabletów
termin: 22.10.2019 r.
miejsce, Warszawa, ul. Nowogrodzka 73
czas trwania: 5 godz. stacjonarnych (15:45 - 19:45)
Szczegółowe informacje: https://pos.oeiizk.waw.pl/training/view?code=IBE2-1

* Szyfrowanie w Pythonie - Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli informatyki w szkole podstawowej (klasy 7-8) i szkole ponadpodstawowej oraz wszystkich nauczycieli zainteresowanych algorytmiką i programowaniem.
termin: 24.10.2019 r. – 21.11.2010 r.
czas trwania: 20 godz. on-line
Szczegółowe informacje: https://pos.oeiizk.waw.pl/training/view?code=PSZY-1

* Platforma Blendspace do tworzenia lekcji
termin: 29.10.2019 r. – 12.11.2019 r.
czas trwania: 15 godz. on-line
Szczegółowe informacje: https://pos.oeiizk.waw.pl/training/view?code=WBLS-1

W dniach 10-11 października 2019 r. odbędzie się konferencja pt. „Zabezpieczenie dziedzictwa dla przyszłych pokoleń”, skierowana do archiwistów, muzealników, bibliotekarzy, konserwatorów zabytków oraz ekspertów dziedziny Kultury.
miejsce – Kraków
rejestracja on-line: https://targidziedzictwo.pl/#rejestracja
Szczegółowe informacje: https://targidziedzictwo.pl/

Ciekawą ofertę szkoleniową on-line na platformie Moodle przygotowała Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie http://moodle.bpciechanow.edu.pl/

Oferta szkoleniowa Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Ciechanowie http://mscdn.pl/mscdn2018/images/ciechanow/pdf/plakat19.pdf

Oferta szkoleniowa Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/biezaca2/w/Warszawa

 

Godziny otwarcia:
od pon.- pt. 8:00-17:00 
w soboty 8:00-13:00