Ważne informacje!

Święta

zyczeniastr

Gry w bibliotece !

grystr

ACADEMICA w Bibliotece Pedagogicznej w Płońsku

      

 

Biblioteka Pedagogiczna w Płońsku zwiększając zakres świadczonych usług, przystąpiła do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA.

CWPN ACADEMICA oferuje zasoby Biblioteki Narodowej w postaci cyfrowej.

ACADEMICA to bezpłatna cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna publikacji, książek i czasopism naukowych.

Terminal dostępowy znajduje się  w Bibliotece Pedagogicznej w Płońsku,ul. Warszawska 7. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą bezpłatnie korzystać z Academici w celu założenia indywidualnego konta wypożyczeń.

Szczegóły dotyczące projektu: www.academica.edu.pl

 

Biblioteka zaprasza

Zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na lekcję

„E-biblioteka wyzwaniem dla początkującego użytkownika”

Lekcja prowadzona jest w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej. Zainteresowanych nauczycieli prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny.

Więcej ofert lekcji : http://www.bpplonsk.edu.pl/index.php/dzialalnosc/zajecia-edukacyjne-dla-uczniow

Uwaga!

muzeumnastrone

Muzeum Historii Polski zwraca się z prośbą o przekazywanie do tworzonej kolekcji fotografii, dokumentów, listów, przedmiotów codziennego użytku i wszelkich innych pamiątek przeszłości. Szczególne znaczenie mają przedmioty zwiazane z polską drogą do niepodległości.

Więcej informacji na stronie www.muzhp.pl

 

Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli powiatu płońskiego jest formą wspomagania, którą Biblioteka Pedagogiczna w Płońsku zainicjowała w 2015 roku. Działalność sieci w roku szkolnym 2018/19 skierowana jest do nauczycieli bibliotekarzy i koncentruje się wokół zagadnień dotyczących "Biblioteki szkolnej w dobie reformy oświatowej".

Sieć współpracy i samokształcenia dla bibliotekarzy

Na podstawie diagnozy potrzeb przeprowadzonej wśród uczestników sieci dla bibliotekarzy wyodrębniono obszar, na których skupimy się w bieżącym roku szkolnym. Nasze działania będą dotyczyć biblioteki szkolnej w dobie reformy oświatowej. Uczestnicy sieci mogą liczyć na pomoc w rozwiązywaniu problemów, dostęp do aktualnych informacji i materiałów wzbogacających warsztat pracy.

 

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe na platformie Moodle

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe  Pierwsza pomoc obowiązkiem każdego z nas. Kurs przeznaczony jest dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Przypomina i utrwala prawidłowe postępowanie w niesieniu pomocy poszkodowanym w wyniku różnych niebezpiecznych sytuacji dnia codziennego.

Kurs jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych.

Bezpłatny dostęp do czytelni IBUK LIBRA

Poszerzając ofertę skierowaną do czytelników, Biblioteka Pedagogiczna oferuje dostęp do 1130 tytułów książek wielu dziedzin wiedzy w czytelni IBUK LIBRA.

 Serwis udostępnia publikacje w wersji elektronicznej, a dzięki aplikacji myIBUK umożliwia również robienie notatek w książce, zaznaczanie fragmentów tekstu, wyszukiwanie w tekstach słów i fraz, eksport notatek.

 Korzystanie z książek z czytelni IBUK LIBRA jest możliwe na komputerach w placówkach Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie i jej 4 Fili: w Mławie, Płońsku, Pułtusku i Żurominie oraz na komputerach domowych, tabletach i telefonach czytelników. Oferujemy bezpłatny dostęp do serwisu do 23 listopada 2016 r.  

Zapraszamy do Biblioteki po odbiór nowych kodów niezbędnych do samodzielnej, jednorazowej rejestracji i bezpłatnego korzystania z platformy poza biblioteką. Jednocześnie informujemy, że kody otrzymane w roku ubiegłym tracą ważność 23.11.2015r.

Serwis znajduje się pod adresem http://libra.ibuk.pl

Zewnętrzne szkolenia i konferencje dla placówek oświatowych - marzec 2019 r.

Biblioteka Narodowa oferuje szkolenia na temat:
1. Osoby niepełnosprawne jako użytkownicy bibliotek i innych instytucji kultury
Termin: 15 marca 2019 r.
Czas trwania: 8 godzin (1 dzień)
Cena szkolenia: 155 zł netto + 23% VAT
2. Opracowanie rzeczowe dokumentów z wykorzystaniem UKD-poziom podstawowy
Termin: 28-29 marca 2019 r.
Czas trwania: 13 godzin (2 dni)
Cena szkolenia: 300 zł netto + 23% VAT
 
Miejsce szkolenia: siedziba BN - Warszawa, Aleja Niepodległości 213
 
Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) zaprasza na:
1. Uczenie się przez całe życie – ścieżki rozwoju zawodowego
Termin: 12-14 marca 2019 r. 
Miejsce: Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku
Szczegółowe informacje na stronie: https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/3918 
2. Model wdrażania zmian w systemie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego uwzględniający założenia diagnozy funkcjonalnej. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
Szkolenia pilotażowe. Rekrutacja dla dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych wyłącznie z województw: mazowieckiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz podlaskiego.
Termin I : 12-13.03.2019 
Termin II: 21-22.03.2019
Miejsce: Hotel FORT, ul. Modlińska 310/312, Warszawa - Białołęka
 
MSCDN w Ciechanowie organizuje liczne formy szkoleniowe, m.in.:
1. Jak motywować ucznia szkoły podstawowej do wyboru edukacji zawodowej?
Adresaci: doradcy zawodowi, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele wychowawcy klasowi, nauczyciele przedmiotowi, rodzice, Rady Pedagogiczne
Termin: 25 marca 2019 r.
Czas trwania: 5 godzin
2. Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą 
Termin: 11 maja 2019 r. 
Nabór : do 15 marca 2019 r.
Koszt: 1500 zł
3. Kultura bezpieczeństwa w szkole
Termin: 21 marca-11 kwietnia 2019r. 
Nabór: do 7 marca 2019 r.
Czas trwania: 5 godzin
 
Miejsce: Ciechanów, ul. Sienkiewicza 33
 
Ośrodek Rozwoju Edukacji i Zastosowań Komputerów (OEIiZK) zaprasza na szkolenia:
1. Elektroniczne portfolio w pracy nauczyciela 
Termin: 7-28 marca 2019 r. 
Liczba godzin: 20
Forma: on-line
2. Stop cyberprzemocy! Bezpieczeństwo uczniów w sieci 
Termin: 12 i 19 marca 2019r.
Liczba godzin: 10
Miejsce: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, Warszawa, Nowogrodzka 73, sala 10
Szkolenie przeznaczone wyłącznie dla nauczycieli województwa mazowieckiego.
3. InstaKod – programowanie dla uczniów klas 4-6 
Termin: od 18 marca do 15 kwietnia 2019 r.
Liczba godzin: 30 (w tym godzin w formie stacjonarnej: 10)
Forma organizacji: mieszana (częściowo stacjonarnie, częściowo on-line) 
 
Szczegółowe informacje na stronie: https://pos2.oeiizk.waw.pl/index.php?menu=glowna&krok=4 
 
 
MSCDN w Warszawie – oferta szkoleniowa na stronie https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/biezaca2/w/Warszawa 

Godziny otwarcia:
od pon.- pt. 8:00-17:00 
w soboty 8:00-13:00