| Strona Główna

Ważne informacje!

Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli powiatu płońskiego jest formą wspomagania, którą Biblioteka Pedagogiczna w Płońsku zainicjowała w ubiegłym roku szkolnym. Działalność sieci skierowana była do nauczycieli bibliotekarzy i koncentrowała się wokół dwóch obszarów : ewidencji darmowych podręczników oraz realizacji projektu „Książki naszych marzeń”. Rok szkolny 2016/2017 przyniósł nowe wyzwania i obowiązki. Podjęliśmy się kontynuacji koordynowania sieci współpracy dla nauczycieli bibliotekarzy, ale też dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych wszystkich typów.

Sieć współpracy i samokształcenia dla bibliotekarzy

Na podstawie diagnozy potrzeb przeprowadzonej wśród uczestników sieci dla bibliotekarzy wyodrębniono obszary, na których skupimy się w bieżącym roku szkolnym. Nasze działania będą dotyczyć upowszechniania czytelnictwa i rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży a także przystąpienia szkół do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Zaplanowano m.in. spotkania poświęcone nowatorskim formom pracy z tekstem literackim a także sposobom rozwijania zainteresowań czytelniczych. Uczestnicy sieci mogą liczyć na pomoc w rozwiązywaniu problemów, dostęp do aktualnych informacji i materiałów wzbogacających warsztat pracy.

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli pracujących z uczniem autystycznym

Tematem sieci współpracy skierowanej do nauczycieli jest „Praca z uczniem ze spektrum autyzmu i zaburzeniami pokrewnymi w szkole ogólnodostępnej”. Podjęliśmy się pracy w tym obszarze we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Celem sieci jest wsparcie metodyczne i merytoryczne nauczycieli szkół ogólnodostępnych pracujących z dziećmi z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, wzajemne uczenie się poprzez wymianę doświadczeń, nawiązywanie kontaktów, wspólne rozwiązywanie problemów oraz dzielenie się pomysłami. Uczestnicy sieci mają możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia ekspertów zewnętrznych oraz obserwowania zajęć w SOSW w Płońsku.

Bezpłatny dostęp do czytelni IBUK LIBRA

Poszerzając ofertę skierowaną do czytelników, Biblioteka Pedagogiczna oferuje dostęp do 1130 tytułów książek wielu dziedzin wiedzy w czytelni IBUK LIBRA.

 Serwis udostępnia publikacje w wersji elektronicznej, a dzięki aplikacji myIBUK umożliwia również robienie notatek w książce, zaznaczanie fragmentów tekstu, wyszukiwanie w tekstach słów i fraz, eksport notatek.

 Korzystanie z książek z czytelni IBUK LIBRA jest możliwe na komputerach w placówkach Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie i jej 4 Fili: w Mławie, Płońsku, Pułtusku i Żurominie oraz na komputerach domowych, tabletach i telefonach czytelników. Oferujemy bezpłatny dostęp do serwisu do 23 listopada 2016 r.  

Zapraszamy do Biblioteki po odbiór nowych kodów niezbędnych do samodzielnej, jednorazowej rejestracji i bezpłatnego korzystania z platformy poza biblioteką. Jednocześnie informujemy, że kody otrzymane w roku ubiegłym tracą ważność 23.11.2015r.

Serwis znajduje się pod adresem http://libra.ibuk.pl

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe na platformie Moodle

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe  Pierwsza pomoc obowiązkiem każdego z nas. Kurs przeznaczony jest dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Przypomina i utrwala prawidłowe postępowanie w niesieniu pomocy poszkodowanym w wyniku różnych niebezpiecznych sytuacji dnia codziennego.

Kurs jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych.

Zewnętrzne szkolenia dla placówek oświatowych - styczeń 2017 r.

Oferta MSCDN Ciechanów

ASTRA inspiruje, czyli jak pokolorować świat dziecka, 04-01-2017 14:30-17:00,

Prezentacja artykułów plastycznych firmy ASTRA S.A.

 Przykłady ćwiczeń plastycznych w pracy z dziećmi.

Terapia ręki w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - warsztaty metodyczne

Znaczenie ruchu w edukacji i osiąganiu samodzielności ucznia

Przyczyny i objawy zaburzeń pracy ręki

Ocena ogólnego obrazu dziecka, sprawności dłoni i umiejętności grafomotorycznych

Tworzenie programu terapii

http://ciechanow.mscdn.pl/katalog-szkolen/oferta-biezaca

Oferta Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

Naukowe portfolio: TIKIBSE, czyli metody poszukujące oparte na narzędziach TIK w kształceniu przyrodniczym

Szkolenie rozpocznie się 13 stycznia 2017 o godz. 13:00, a zakończy 15 stycznia 2017 o godz. 15:00. Przybierze ono formę aktywnych warsztatów, których znaczną część stanowić będą ćwiczenia z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych.

Organizator pokrywa koszty związane z dydaktyką, zakwaterowaniem oraz wyżywieniem. Uczestnicy są zobowiązani do zabrania na szkolenie swojego sprzętu elektronicznego, tj. laptopa i smartfona, na których będą zainstalowane programy komputerowe i aplikacje mobilne wskazane w specjalnej wiadomości e-mail skierowanej do osób zakwalifikowanych.

Dostępne terminy:13-01-2017 - 15-01-2017 (Sulejówek, 1 wolnych miejsc)


Oferta Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości w Warszawie

Cyberprzemoc!   (21.01.2017 r.)

Miejsce: CWRO (Warszawa ul. Woronicza 15 lok. 100)  170 zł    www.cwro.edu.pl

Czwartoklasiści młodsi o rok. Jak z nimi pracować? (28.01.2017 r.)

Miejsce: CWRO (Warszawa ul. Woronicza 15 lok. 100) 150 zł  www.cwro.edu.pl


Oferta Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów  w  Warszawie

09.01.2017 r. – Audacity – zaawansowana edycja oraz tworzenie materiałów audio cz. 2.

09.01.2017 r.   - Jak wziąć udział w międzynarodowym kursie doskonalenia zawodowego?

10.01.2017 r.  – Prezentacja z tabletu – to proste!

12.01.2017 r. – Tablica interaktywna SMART Board na lekcji

16. 01. 2017 r. – Tworzymy i uczymy się z aplikacjami edukacyjnymi

18.01.2017 r.  - ABC aplikacji mobilnych

19.01. 2017 r. - Squla – innowacyjna platforma edukacyjna dla dzieci i nauczycieli szkół podstawowych

24. 01.2017 r. - Tworzenie elektronicznych zasobów na tablet do zajęć edukacyjnych dla uczniów i wspólnie z nimi (iTunes U)

26. 01. 2017 r. - Zaprezentuj się w Prezi

31. 01. 2017 r. - Szybko łatwo i przyjemnie - tworzenie i prezentowanie efektów pracy uczniów (i nauczycieli) z bezpłatnymi aplikacjami w chmurze Microsoft

                                             https://www.oeiizk.waw.pl/kursy/informator.php

 • Wejście do biblioteki
  Wejście do biblioteki

  Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie filia w Płońsku, ul. Warszawska 7, 09-100 Płońsk. Zapraszamy!!!

 • Katalog online zbiorów biblioteki
  Katalog online zbiorów biblioteki

  Wyszukiwanie, zamawianie, rezerwacja zbiorów biblioteki!

 • Platforma elearningowa moodle

  Zapraszamy do udziału w naszych kursach! 

Godziny otwarcia:
od pon.- pt. 8:00-17:00 
w soboty 8:00-13:00