| Strona Główna

Ważne informacje!

Uwaga!

W czasie ferii zimowych

biblioteka będzie czynna

poniedziałek - piątek - 8.00-15.00

soboty - nieczynna

Sieć współpracy i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli powiatu płońskiego jest formą wspomagania, którą Biblioteka Pedagogiczna w Płońsku zainicjowała w ubiegłym roku szkolnym. Działalność sieci skierowana była do nauczycieli bibliotekarzy i koncentrowała się wokół dwóch obszarów : ewidencji darmowych podręczników oraz realizacji projektu „Książki naszych marzeń”. Rok szkolny 2016/2017 przyniósł nowe wyzwania i obowiązki. Podjęliśmy się kontynuacji koordynowania sieci współpracy dla nauczycieli bibliotekarzy, ale też dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych wszystkich typów.

Sieć współpracy i samokształcenia dla bibliotekarzy

Na podstawie diagnozy potrzeb przeprowadzonej wśród uczestników sieci dla bibliotekarzy wyodrębniono obszary, na których skupimy się w bieżącym roku szkolnym. Nasze działania będą dotyczyć upowszechniania czytelnictwa i rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży a także przystąpienia szkół do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Zaplanowano m.in. spotkania poświęcone nowatorskim formom pracy z tekstem literackim a także sposobom rozwijania zainteresowań czytelniczych. Uczestnicy sieci mogą liczyć na pomoc w rozwiązywaniu problemów, dostęp do aktualnych informacji i materiałów wzbogacających warsztat pracy.

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli pracujących z uczniem autystycznym

Tematem sieci współpracy skierowanej do nauczycieli jest „Praca z uczniem ze spektrum autyzmu i zaburzeniami pokrewnymi w szkole ogólnodostępnej”. Podjęliśmy się pracy w tym obszarze we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Celem sieci jest wsparcie metodyczne i merytoryczne nauczycieli szkół ogólnodostępnych pracujących z dziećmi z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, wzajemne uczenie się poprzez wymianę doświadczeń, nawiązywanie kontaktów, wspólne rozwiązywanie problemów oraz dzielenie się pomysłami. Uczestnicy sieci mają możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia ekspertów zewnętrznych oraz obserwowania zajęć w SOSW w Płońsku.

Bezpłatny dostęp do czytelni IBUK LIBRA

Poszerzając ofertę skierowaną do czytelników, Biblioteka Pedagogiczna oferuje dostęp do 1130 tytułów książek wielu dziedzin wiedzy w czytelni IBUK LIBRA.

 Serwis udostępnia publikacje w wersji elektronicznej, a dzięki aplikacji myIBUK umożliwia również robienie notatek w książce, zaznaczanie fragmentów tekstu, wyszukiwanie w tekstach słów i fraz, eksport notatek.

 Korzystanie z książek z czytelni IBUK LIBRA jest możliwe na komputerach w placówkach Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie i jej 4 Fili: w Mławie, Płońsku, Pułtusku i Żurominie oraz na komputerach domowych, tabletach i telefonach czytelników. Oferujemy bezpłatny dostęp do serwisu do 23 listopada 2016 r.  

Zapraszamy do Biblioteki po odbiór nowych kodów niezbędnych do samodzielnej, jednorazowej rejestracji i bezpłatnego korzystania z platformy poza biblioteką. Jednocześnie informujemy, że kody otrzymane w roku ubiegłym tracą ważność 23.11.2015r.

Serwis znajduje się pod adresem http://libra.ibuk.pl

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe na platformie Moodle

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe  Pierwsza pomoc obowiązkiem każdego z nas. Kurs przeznaczony jest dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Przypomina i utrwala prawidłowe postępowanie w niesieniu pomocy poszkodowanym w wyniku różnych niebezpiecznych sytuacji dnia codziennego.

Kurs jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych.

Zewnętrzne szkolenia dla placówek oświatowych - luty 2017 r.

MSCDN Wydział w Ciechanowie

Zdolność widzenia, czyli jak kształtować wyobraźnię przestrzenną uczniów – warsztaty metodyczne

Miejsce realizacji: MSCDN Wydział w Ciechanowie

Termin zajęć: 16-02-2017, 23-02-2017

Praca metodą projektu na przykładzie muzyki – warsztaty metodyczne

Miejsce realizacji: MSCDN Wydział w Ciechanowie

Termin zajęć : 3.02.2017 r.

Kampania na rzecz matematyki- konferencja
Termin zajęć: 07-02-2017

Miejsce realizacji: cz. 1.: PWSZ w Ciechanowie, ul. Narutowicza 9, cz. 2.: MSCDN Wydział w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 33

Modyfikowanie zachowań uczniów ze spektrum autyzmu na podstawie analizy zachowania – kurs doskonalący (szkolenie odbędzie się po zebraniu grupy)

Termin zajęć: 11-02-2017, 12-02-2017

Miejsce realizacji: MSCDN Wydział Ciechanowie

Cena : 120 zł

Więcej informacji :

http://ciechanow.mscdn.pl/katalog-szkolen/oferta-biezaca

Multimedia i Internet w geografii

Termin od: 2017-02-22 do 2017-02-23

Miejsce realizacji : Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów Nowogrodzka 73 sala 10

Informacje : https://www.oeiizk.waw.pl/kursy/index.php?menu=glowna&krok=4

Platforma LearningApps w pracy nauczyciela

Termin od : 2017-02-13 do 2017-03-13
Forma organizacji: na odległość bez spotkań w formie stacjonarnej

Informacje : https://www.oeiizk.waw.pl/kursy/index.php?menu=aktualnosci_og&krok=2&id_szkolenia=2318&id_programu=809

„Biblioterapia w procesie rozwijania kompetencji czytelniczych” - biblioterapia II stopnia - warsztaty

Termin zajęć : 8-9.02.2017 r.

Miejsce realizacji :  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Gocławskiej 4 w Warszawie

Cena : 350 zł + VAT

Informacje : http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_id=17626

 • Wejście do biblioteki
  Wejście do biblioteki

  Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie filia w Płońsku, ul. Warszawska 7, 09-100 Płońsk. Zapraszamy!!!

 • Katalog online zbiorów biblioteki
  Katalog online zbiorów biblioteki

  Wyszukiwanie, zamawianie, rezerwacja zbiorów biblioteki!

 • Platforma elearningowa moodle

  Zapraszamy do udziału w naszych kursach! 

Godziny otwarcia:
od pon.- pt. 8:00-17:00 
w soboty 8:00-13:00